Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Czw Kwi 06, 2006 1:28 pm    Temat postu: EUTEKTYKA, punkt eutektyczny Odpowiedz z cytatem

Punkt eutektyczny - definicja podana przez Comandante - tutaj

Comandante napisał:
Punkt eutektyczny, eutektyka itd... s± jedynie s³usznymi nazwami u¿ywanymi po polsku. Nie ma ju¿ ¿adnego t³umaczenia, chyba ¿e obrazkowe
Punkt wystêpowania eutektyki pokazuje sk³ad stopu (dwu lub wiêcej sk³adnikowego) o najni¿szej temperaturze topnienia w rozpatrywanym zakresie stê¿eñ sk³adników. W uk³adzie równowagi faz eutektyk mo¿e byæ kilka dla ró¿nych proporcji, ale nie koniecznie o takiej samej temperaturze topnienia. Stop eutektyczny ma te¿ tak± wspania³± w³a¶ciwo¶æ, ¿e temperatury solidus i liquidus s± jednakowe-podczas krzepniêcia nie nastêpuje segregacja i otrzymujemy materia³ jednorodny niezale¿nie od prêdko¶ci ch³odzenia. To podstawa metalurgii, ale dzia³a tak samo przy mieszaniu i topieniu wszystkiego co siê da stopiæ


ale, ale, czy mo¿na obliczyæ ten punkt topnienia? np. po to ¿eby wiedzieæ ile dodaæ kredy do skalenia, by otrzymaæ szkliwo na tak± lub inn± temperaturê?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Wto Kwi 11, 2006 8:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... szukaj±c odpowiedzi na swoje pytanie, siêgnê³am do ksi±¿kowych ¼róde³. znalezione materia³y nie s± zadawalaj±ce niemniej przytaczam co wyczyta³am ...
  punkt topnienia
  ... zestawy tlenków maj±, w wiêkszo¶ci przypadków, punkt topnienia ni¿szy, ni¿ gdy s± u¿yte oddzielnie. rzeczywi¶cie, kiedy dwa tlenki s± ze sob± wymieszane i poddane obróbce cieplnej, ich temperatura topnienia jest z regu³y zdecydowanie ni¿sza ni¿ dla ka¿dego elementu z osobna. proporcja dwóch tlenków daj±ca najni¿y punkt topnienia nazywana jest eutektyk±. tendencja do uzyskiwania obni¿onego punktu topienia mieszanek ma zasadnicze znaczenie w produkcji szkliw i emalii, pozwala uzyskiwaæ zestawy o niskiej temperaturze topnienia przy u¿yciu sk³adników ogniotrwa³ych.
  - przytoczony wykres przedstawia eutektykê, lub punkt eutektyczny, dwukrzemianu sodu i krzemionki. dwukrzemian sodu topi siê w temperaturze 874°C a krzemionka w ok.1700°C, ale je¶li dodamy czyst± krzemionkê do dwukrzemianu sodu punkt topnienia obni¿y siê do 789°C. kompozycja szkliwa musi byæ kontrolowana w taki sposób by uzyskaæ w potrzebnej nam temperaturze szkliwo, które topnieje i pokrywa czerep szkliwn± warstw± ...
fajnie, ale ja w dalszym ci±gu nie wiem jak to siê robi ... w przypadku innych surowców. mo¿e z czasem trafiê na jakie¶ sensowniejsze informacje. w ka¿dym razie dwukrzemian sodu i krzemionkê mamy ju¿ zaliczon± Wink
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Comandante
ViP


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 72

PostWysłany: Sro Kwi 12, 2006 12:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W³a¶ciwie temperatury topnienia mieszanin mo¿na odczytaæ z wykresu równowagi faz, takiego jak zamie¶ci³a¶. Ale stworzyæ taki wykres mo¿na tylko do¶wiadczalnie. Pracuj± nad tym go¶cie w kitlach, którzy nie zajmuj± siê niczym innym. Jedyne co my robaczki mo¿emy, to z ksi±¿ek wygrzebaæ gotowce Brick wall
Albo badaæ samemu... zrobiæ 10 próbek 100% A;10%A-90%B a¿ do 90%A-10%B; 100%B i podgrzewaæ, obserwuj±c przy jakiej temperaturze topi± siê mieszaniny, a potem przy jakiej krzepn±. Potem wybraæ interesuj±cy zakres sk³adu/temperatury i przygotowaæ próbki co np 1% i powtórzyæ obserwacje itd oh!
_________________
Che!
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Kwi 12, 2006 12:28 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

robaczek robi co mo¿e, ale po tych wyja¶nieniach jestem za gotowcami. nie mam kitla ... Mr green
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Pon Maj 08, 2006 9:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... kolejne gotowce ...

Eutektyka:
skalenie: albit i ortoklaz
temp. 1160°C - (%) 58 albit │ 42 ortoklaz - wg. de Montmollin
tlenek glinu - krzemionka
temp. 1595°C - (%) 5.5 tlenek glinu │ 94.5 krzemionka
tlenek potasu
w temp. 770°C - (formu³a) 1.0 K2O │ 0.5 Al2O3 │ 5.5 SiO2
kalcyt - kaolinit - kwarc
poni¿ej 1200°C - (formu³a) 1.0 CaO │ 0.35 Al2O3 │ 2.49 SiO2 - wg. Cardew
temp. 1165°C - (formu³a) 1.0 CaO │ 0.35 Al2O3 │ 2.48 SiO2 - wg. de Montmollin
tlenek magnezu - tlenek glinu - krzemionka
temp. 1330°C - (formu³a) 1.0 MgO │ 0.50 Al2O3 │ 1.0 SiO2 - wg. de Montmollin

... ró¿ne sposoby okre¶lenia eutektyki. jeszcze niewiele mi to mówi, ale by³o, wiêc przytaczam ...

systematyzuj±c wg formu³y Seger'a
K2O 0.50 Al2O3
5.5 SiO2
770°C

K2O
Al2O3
6 SiO2
1220°C

Na2O
Al2O3
6 SiO2
1200°C

CaO 0.35 Al2O3 2.48 SiO2
1165°C
wg. de Montmollin
CaO 0.35 Al2O3 2.48 SiO2
1170°C
wg. de Taizé
CaO 0.35 Al2O3 2.49 SiO2 poni¿ej 1200°C wg. Cardew
BaO 0.43 Al2O3
4 SiO2
1200°C
wg. de Taizé
MgO 0.50 Al2O3
SiO2
1330°C
wg. de Montmollin
MgO 0.39 Al2O3
2 SiO2
1350°C
wg. de Taizé
ZnO 0.22 Al2O3
0.9 SiO2
1360°C
wg. de Taizé
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Wrz 10, 2006 12:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

jako ciekawostkê za³±czam przyk³adowy wykres stref topnienia dla danych sk³adników. tu: CaO│Al2O3│SiO2


wykres faz, system CaO-Al2O3-SiO2, ustalony przez E.F.Osborn i A.Muan.
pochodzi on z Phase Equilibrium Diagrams of Oxide Systems, tom 1, opublikowany przez American Ceramic Society i Orton Ceramic Foundation.

przepraszam za jako¶æ, nie mogê lepiej...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pon Wrz 11, 2006 8:52 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Je¶li macie cierpliwo¶æ:
http://www.ceramic-materials.com/cermat/education/119.html
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Wto Wrz 12, 2006 12:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

szkoda, ¿e po angielsku... trochê to niedostêpne, szczególnie, pó¼n± wieczorow± por±...
niezale¿nie od wszystkiego, warto wiedzieæ, ¿e tego typu procesy zachodz±, i ¿e wbrew 'logice' co niemo¿liwe staje siê mo¿liwe...
a ja... lubiê wiedzieæ dlaczego grzmi i pioruny b³yskaj± Mr green.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:38 am    Temat postu: mieszanki eutektyczne Odpowiedz z cytatem

mieszanki eutektyczne
... znajomo¶æ kompozycji wa¿niejszych mieszanek eutektycznych i ich temperatur topnienia jest interesuj±ca dla ceramików, którzy musz± zestawiæ szkliwo o szczególnie dobrej topliwo¶ci. przydaje siê równie¿, gdy trzeba wyja¶niæ wadê wypalonego szkliwa...
wg. Lawrence & West i Hinz
  systemy dwójkowe
  kompozycja sk³ad masa % temp. topnienia
  Li2O-B2O3 B2O3
  LiO2
  53
  47
  650 °C
  Li2O-SiO2 SiO2
  LiO2
  55
  45
  1024 °C
  Na2O-B2O3 B2O3
  Na2O
  73
  27
  722 °C
  Na2O-SiO2 a) SiO2
  Na2O
  b) SiO2
  Na2O
  75
  25
  62
  38
  780 °C

  830 °C
  Na2O-P2O5 P2O5
  Na2O
  44
  56
  552 °C
  Na2O-Fe2O3 Fe2O3
  Na2O
  64
  36
  1135 °C
  K2O-B2O3 B2O3
  K2O
  63
  37
  770 °C
  K2O-SiO2 SiO2
  K2O
  67
  33
  750 °C
  PbO-B2O3 B2O3
  PbO
  12
  88
  493 °C
  PbO-SiO2 a) SiO2
  PbO
  b) SiO2
  PbO
  8
  92
  16
  84
  710 °C

  715 °C
  PbO-Fe2O3 Fe2O3
  PbO
  19
  81
  730 °C
  ZnO-B2O3 B2O3
  ZnO
  35
  65
  961 °C
  CaO-B2O3 B2O3
  CaO
  73
  27
  980 °C
  CaO-SiO2 SiO2
  CaO
  62
  38
  1436 °C
  CaO-P2O5 P2O5
  CaO
  93
  7
  490 °C
  BaO-B2O3 B2O3
  BaO
  59
  41
  869 °C
  BaO-SiO2 SiO2
  BaO
  54
  46
  1380 °C
  MgO-B2O3 B2O3
  MgO
  64
  36
  1142 °C
  MgO-SiO2 SiO2
  MgO
  62
  38
  1543 °C
  Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  96
  4
  1595 °C
systemy trójkowe
cdn...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
biesowyDołączył: 26 Gru 2007
Posty: 165

PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 11:38 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

sorry to jaka¶ zemsta za wagary? Mr green
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:51 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Very Happy Very Happy Very Happy jaka zemsta?... to tylko rzetelne informacje przydatne ka¿demu ceramikowi... Mr green Mr green Mr green

  mieszanki eutektyczne ... cd
  systemy trójkowe
  kompozycja sk³ad masa % temp. topnienia
  Li2O-K2O-SiO2 SiO2
  K2O
  LiO2
  59.4
  29.3
  11.3
  750 °C
  Li2O-Na2O-SiO2 SiO2
  Na2O
  LiO2
  74
  21
  5
  680 °C
  Li2O-Na2O-B2O3 B2O3
  Na2O
  LiO2
  61.5
  23.5
  15
  670 °C
  Na2O-B2O3-SiO2 SiO2
  B2O3
  Na2O
  45
  30
  25
  530 °C
  Na2O-PbO-SiO2 SiO2
  PbO
  Na2O
  40.3
  25.2
  34.5
  570 °C
  Na2O-Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  Na2O
  62
  12
  26
  732 °C
  PbO-B2O3-SiO2 SiO2
  B2O3
  PbO
  4
  30
  84
  484 °C
  CaO-B2O3-SiO2 SiO2
  B2O3
  CaO
  30
  32
  38
  977 °C
  CaO-Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  CaO
  62
  14
  24
  1170 °C
  K2O-Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  K2O
  79.6
  10.9
  9.5
  985 °C
  K2O-PbO-SiO2 SiO2
  PbO
  K2O
  30
  60
  10
  676 °C
  K2O-Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  K2O
  60
  4
  30
  695 °C
  FeO-Na2O-SiO2 SiO2
  Na2O
  FeO
  18
  19
  63
  720 °C
  MgO-Al2O3-SiO2 SiO2
  Al2O3
  MgO
  63
  16
  21
  1355 °C


za b³êdy z góry przepraszam... Mr green ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pon Mar 03, 2008 8:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bombowa ¶ci±ga, zaraz j± sobie wydrukujê, dziêki.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Wto Cze 11, 2013 7:27 pm    Temat postu: o u¿yteczno¶ci nieu¿ytecznych - wzory Segera Odpowiedz z cytatem

zawarte tu informacje wywo³a³y dyskusjê, któr± mo¿na prze¶ledziæ tutaj:
http://www.ulab.eu/uForum/viewtopic.php?p=5966#5966
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group