Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BocianDołączył: 22 Lis 2012
Posty: 94

PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 9:48 am    Temat postu: podk³adki do ko³a garncarskiego Odpowiedz z cytatem

Poniewa¿ nie cierpiê podk³adek przyklejanych do toczka ko³a za pomoc± gliny (du¿o pracy, czyszczenia, odklejaj±ce siê podk³adki) postanowi³em skorzystaæ z systemu wymiennych podk³adek.

Po przeszukaniu internetów stwierdzam, ¿e sensownymi systemami mocowania podk³adek s±:
- bolce (trzeba mieæ je zainstalowane w toczku lub samemu dorobiæ)- nak³adka obejmuj±ca toczek + system 4 promieni¶cie u³o¿onych kana³ów (trochê skomplikowany)


Mam 2 ko³a - jedno z toczkiem posiadaj±cym bolce, drugie z g³adkim toczkiem.
Zastanawiam siê jak dalej post±piæ - czy wierciæ dziury w toczku, który ich nie ma?
Ciekaw jestem jak wy pracujecie.

Rozwa¿am wyciêcie sobie takich podk³adek laserem ze sztywnego tworzywa sztucznego. Niestety tworzywa s± drogie. Samo przygotowanie pliku do ciêcia nie by³oby trudne - projekt robiony w jakim¶ programie do grafiki wektorowej, dok³adne pomiary po³o¿enia bolców, wyciêcie prototypu z tektury litej na ploterze tn±cym (do¶æ tania sprawa), sprawdzenie, ewentualna korekta, wyciêcie 1 sztuki z tworzywa, sprawdzenie :) a potem ju¿ jazda z wiêksz± ilo¶ci±.
Je¶li chodzi o wiercenie toczka, to tutaj przewidujê pos³u¿enie siê gotow± podk³adk± jako wzorcem. Trzeba precyzyjnie zaznaczyæ punkty wiercenia, sprawdziæ czy nie koliduje to z ¿ebrowaniem toczka pod spodem i wierciæ na wiertarce kolumnowej z dobrze unieruchomionym toczkiem.

Czy robili¶cie kiedy¶ co¶ takiego?
Oczywi¶cie chodzi mi o stworzenie uniwersalnego systemu podk³adek - pasuj±cych do obydwu kó³.

Inny ciekawy system:


Nie jestem pewien, ale tu chyba podk³adka mocowana jest na wcisk - autor twierdzi, ¿e wykañczania pracy, toczenia stopki, system siê nadaje. Ciekaw jestem czy poradzi³by sobie z toczeniem, gdy dzia³aj± wiêksze si³y.

Wiêcej mo¿na znale¼æ na stronie autora zdjêcia:
http://ceramicsupplyinc.com/creative-industries-plastic-bats.aspx

Skoro ju¿ jeste¶my przy g±bkach, to podrzucê tak¿e film z podobn± podk³adk± z przyklejon± g±bk±, tak¿e do wykañczania prac (tu akurat przyklejana na glinê):

http://www.youtube.com/watch?v=ITsK416vSYw

Podzielcie siê swoimi uwagami - mo¿e macie jakie¶ do¶wiadczenia takimi podk³adkami.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 12:42 pm    Temat postu: laser odradzam Odpowiedz z cytatem

Laser odradzam. Deformuje plastik. Materia³ nie jest a¿ tak strasznie drogi, ¿eby powala³o. Ale nie jest te¿ za darmo . . .
Na dwóch ró¿nych laserach wyniki w obróbce tworzywa (wiêkszo¶æ z nich to termoplasty) mog± okazaæ siê ró¿ne. Tam, gdzie potrzebna jest precyzja polecam ploter frezuj±cy CNC (albo jak kto woli frezarkê XY). O precyzyjnym wycinaniu laserem ma³ych otworów w plastiku mo¿na praktycznie zapomnieæ (chyba, ¿e chcesz mieæ stalowe paletki).
Ostatnio robi³em z tego samego pliku prace na trzech ró¿nych ploterach laserowych. Wyrób mia³ zaplanowane luzy 0.2 mm i mimo wszystko nie wszystkie czê¶ci mog³em pó¼niej z³o¿yæ do kupy. A teoretycznie powinno byæ dobrze. Te same czê¶ci stalowe wspó³pracowa³y ze sob±.

Plik warto zachowaæ, by w razie potrzeby sobie gdzie¶ przy okazji doci±æ to i owo.

Widzia³em gdzie¶ paletki bez zaczepów i otworów (na klocki centruj±ce do brzegów toczka)z przyklejon± od spodu mat± antypo¶lizgow± (tak± z ³azienki).
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
ppDołączył: 18 Cze 2012
Posty: 165
Skąd: ma³opolska

PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 3:13 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

czy przy obrotach na jakich pracuje ko³o, jest potrzebna az taka precyzja?! dlaczego?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 5:58 pm    Temat postu: powinno Odpowiedz z cytatem

Powinno ³adnie pasowaæ wszystko przy takich luzach, ale nadtopienia materia³u i nierówno¶ci by³y wiêksze od po³owy milimetra w jednym detalu. I do tego w miejscach przypadkowych. Teraz jestem m±drzejszy. Dalej nie mam zamiaru zak³adaæ, ¿e dwie czê¶ci bêd± do siebie pasowaæ przy jednomilimetrowym luzie (na dzieñ dobry). To trochê za du¿o. £adnie wychodzi³y tylko ciêcia w cienkich p³ytach (do 3 milimetrów grubo¶ci); trochê za cienkich jak dla mnie . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
BocianDołączył: 22 Lis 2012
Posty: 94

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 7:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

kombinerek, a które tworzywo sztuczne polecasz na podk³adki? jakie¶ twarde i sztywne chyba musi byæ, prawda?

plexi? poliwêglan?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 8:43 am    Temat postu: nie mam zdania Odpowiedz z cytatem

Najbardziej dostêpne jest pleksi. Co prawda dra¿ni uczucia estetyczne zarysowane pleksi, ale có¿, mo¿na siê przyzwyczaiæ. Mo¿e byæ poliamid, poliwêglan albo polistyren. Odradzam polietylen i polipropylen. Tych ostatnich osobi¶cie nie lubiê.

Mo¿e byæ laminat, ale nie widzia³em jeszcze w takiej roli laminatu.

Mówi±c delikatnie: toczenie to nie moja specjalno¶æ.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 4:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mia³em kiedy¶ podk³adki z centymetrowej plexi. Ciête laserowo.
Wyci±æ z tego mo¿na dos³ownie wszystko i z du¿± precyzj±.
Z tego co s³ysza³em (nie mam wiedzy na temat laserów), wszystko to kwestia doboru mocy. Je¶li ustawienia s± w³a¶ciwe, nie ma podobno ¿adnego niebezpieczeñstwa deformacji.

Z pomyslów znalezionych w sieci, najbardziej podoba mi siê opcja pt. Wonder Bat.
Mo¿e kiedy¶ przytnê sobie co¶ takiego do toczenia ma³ych przedmiotów, dziêki.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 8:29 pm    Temat postu: du¿e ³uki Odpowiedz z cytatem

Du¿e ³uki laser tnie bez problemu. To prawda. Problemy zaczynaj± siê przy otworkach. Nie widzia³em jeszcze udanych ma³ych otworków w jednocentymetrowej pleksi. Nawet w stali nie jest to proste. Co nie znaczy - niemo¿liwe. £atwiej jest otwór nawierciæ. U¿ywam laserów od ponad 10 lat do ró¿nych celów parê razy w roku. Znam ich mocne i s³abe strony. Spotka³em siê z odmowami wykonania zlecenia ciêcia laserowego, ze wskazaniem na plotter XY. Wyra¼nie mamy odmienne do¶wiadczenie. Albo mamy do czynienia z "ró¿nymi" fachowcami . . .
Wszystko jest mo¿liwe.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 10:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

wiadomo, jak to jest z fachowcami : ró¿nie Very Happy

W budynku, w którym mam pracowniê jest kilka laserów.
I ró¿ni operatorzy.
Dzi¶ mia³em w rêku plakietê informacyjn± z wyciêtym kilkuzdaniowym napisem, literki ok. 1cm, wycinany ornament.
Co ciekawe, dwu- trzycentymetrowe elementy wyciête pasowa³y prawie idealnie do otworów. Literki te¿.
Nie by³ to jednak materia³ o grubo¶ci centymetra, wydaje mi siê ¿e o po³owê cieñszy.

Ale zawsze przecie¿ mo¿na wyci±æ wod± Very Happy
Niewa¿ne jak, byle podkladki by³y dobre!
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pon Maj 12, 2014 10:56 pm    Temat postu: fajnie Odpowiedz z cytatem

Fajnie tnie siê wod± p³ytki. Te¿ siê ¶wietnie sprawdza do aluminium i miedzi. Laser nie nadaje siê specjalnie do tych tworzyw. Tylko po "wodzie" pozostaje szeroki rzaz. Pod tym wzglêdem laser jest nie do podrobienia . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
ppDołączył: 18 Cze 2012
Posty: 165
Skąd: ma³opolska

PostWysłany: Wto Maj 13, 2014 7:50 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

czy te podk³adki musz± byæ a¿ tak precyzyjne?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Wto Maj 13, 2014 9:30 am    Temat postu: nie musz± Odpowiedz z cytatem

Nie musz±. Chodzi³o mi o to, ¿e z do¶wiadczenia mojego, lepszym narzêdziem do robienia okr±g³ych otworków jest zwyk³e wiert³o lub frez, ni¿ laser który lubi przetapiaæ (a przy okazji sklejaæ) . . . Jak wskazuje am - nie musi byæ a¿ tak ¼le. Konsultowa³em siê w miêdzyczasie z zaprzyja¼nion± du¿± firm± obróbki pleksi. Zreferowa³em dyskusjê. Oto co mi powiedzieli: "Ch³opie, jak nie wiesz kto siedzi za sterami - nie wymagaj od go¶cia zbyt du¿o." No i poradzili frezarkê cnc. Ceny ciêcia rosn± nastêpuj±co: laser, ploter XY (cnc), waterjet.

Przy okazji warto pamiêtaæ, ¿e otworek w paletce powinien mieæ niewielk± fazkê. To bardzo u³atwia nak³adanie na ko³o. Dobrze te¿ gdy sama paletka by³a sfazowana. £atwiej jest j± dziêki temu wzi±æ do rêki.

Mój hit to dwie ¶ruby ósemki z nakrêtkami skrzyde³kowymi w cenie 2,50$ za komplet lub w innym sklepie 3.36$ za jeden 'batpin' z nakrêtk± (w METALZBYCIE za komplet - góra 2z³). Piny (bolce) do mocowania paletek. Od dzi¶ otwieram hurtowniê pinów. Po baksie za sztukê plus koszty wysy³ki !
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Wto Maj 13, 2014 5:40 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pp: nie musz±, mo¿na kleiæ na glinie, ale zak³adaj±cy temat tego nie cierpi, wiêc piszemy o innych opcjach.
Jedna z moich bije, i je¶li zdejmê i zak³adam ponownie (z utoczonym naczyniem)- ma znaczenie który bolec w którym otworze.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Maj 14, 2014 5:08 pm    Temat postu: trasowanie Odpowiedz z cytatem

am napisał:
pp:
Jedna z moich bije, i je¶li zdejmê i zak³adam ponownie (z utoczonym naczyniem) - ma znaczenie który bolec w którym otworze.


Lipa. Ja bym siê wkurza³. Dla ¶wiêtego spokoju zaryzykowa³bym jeszcze raz trasowanie i wiercenie ko³a. Tym razem z dok³adno¶ci± "0.2 mm", ¿eby mieæ 100 % pewno¶ci. Trochê to skomplikowany zabieg na starym kole, do którego dorobione s± ju¿ paletki. No ale có¿, ukojenie nerwów niekiedy kosztuje . . .

Przy takim s±siedztwie (rozumiem, ¿e normalny warsztat te¿ jest...) to mo¿e byæ bardziej spotkanie towarzyskie, ni¿ powa¿ne zlecenie . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Sro Maj 14, 2014 10:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

przyzwyczai³em siê, a i tak ostatnio czê¶ciej u¿ywam tej podk³adki jako szlifierki, wiêc chyba juz tak zostanie Very Happy
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Czw Maj 15, 2014 11:38 am    Temat postu: rozumiem Odpowiedz z cytatem

rozumiem Very Happy

Dla wyja¶nienia zaznaczê, ¿e b³êdy dok³adno¶ci wykonania otworów w samym kole i w paletkach z natury rzeczy siê sumuj±. Sêk tkwi w kwestii symetrii, lub jak kto woli "osiowo¶ci" tego nawiercania. W jednych otworach umieszcza siê bolce, w drugich - robi siê wpusty na bolce. Je¿eli wszystko jest zrobione po bo¿emu - nie ma bicia ani 'efektów specjalnych'.
Zazwyczaj robi siê wpierw otwory w toczku (kole). Asymetria ich wykonania jest bardzo irytuj±ca, poniewa¿ dalsze oprzyrz±dowanie równie¿ musi byæ wykonane z t± asymetri±. Odwrotne w³o¿enie paletki na bolce powoduje, ¿e niedok³adno¶æ wy³azi i sumuje siê.
Oczywi¶cie niekoniecznie musi doj¶æ do takiego pechowego zsumowania siê b³êdów podczas nawiercania otworków. Niedok³adno¶ci wykonania mog± siê równie¿ same wzajemnie 'wykasowaæ' - 'zneutralizowaæ'. Przy za³o¿eniu dok³adno¶ci wykonania 0.2 mm naturalnym wydaje siê samoistne wykasowanie luzów, ale w skrajnym wypadku - luzy po zsumowaniu siê plus 0.2 mm na pechowe wyrobienie siê czê¶ci daje bicie 1 mm. Z czego z samego pechowego toczka mamy 0.4 mm (z ka¿dego bolca po 0,2 mm). Zak³adaj±c, ¿e same bolce nie wnosz± swoich w³asnych b³êdów/niedok³adno¶ci wykonania oraz, ¿e luzy mocowania bolców wynosz± zero. W przeciwnym razie mo¿e byæ jeszcze wiêcej asymetrii i bicia (dlatego lepsze s± wkrêcane lub nabijane bolce od tych z nakrêtkami).
Dodam, ¿e ok. 0.2 mm to szeroko¶æ ¶ladu ciêcia lasera.

Je¿eli bêdziemy robiæ otwory z dok³adno¶ci± 0,2 mm - mo¿emy mieæ zero luzów, lub zgodnie z przyjêtym sposobem my¶lenia w skrajnym przypadku - 0,2 x 4 (lub 5) = 1 mm. Bicie 1 mm.

Je¿eli bêdziemy robiæ otwory z dok³adno¶ci± 0,4 mm (mniej ni¿ pó³ milimetra !) - mo¿emy mieæ zero luzów, lub zgodnie z przyjêtym sposobem my¶lenia w skrajnym przypadku - 0,4 x 4 (lub 5) = 2 mm. Bicie 2 mm.

Oczywi¶cie, jak ju¿ wspomnia³em - dochodz± jeszcze luzy na same bolce (precyzja wykonania plus luzy na monta¿) . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group