Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ArivleDołączył: 10 Gru 2013
Posty: 7
Skąd: Gdañsk

PostWysłany: Wto Gru 10, 2013 1:31 pm    Temat postu: porcelana miêkka - 'Imerys' Odpowiedz z cytatem

Witam,
od niedawna zainteresowa³am siê ceramik±, wcze¶niej wykonywa³am lalki z masy termoutwardzalnej w piekarniku domowym, teraz chce je wykonaæ z porcelany miêkkiej (Imerys), ale mam w±tpliwo¶ci co do temperatury wypa³u. Porcelanê otrzyma³am od znajomej (nie u¿ywa³a jej) i nie posiada ona informacji w jakiej temperaturze powinno siê wypalaæ, jest ona w formie granulatu (rozprowadza siê z wod±, aby uzyskaæ masê lejn± przy wykorzystaniu form gipsowych). W jakiej temperaturze powinnam wypaliæ lalki ¿eby by³y dobrze spieczone? Dodam, ¿e chce ¿eby by³y na biskwit, nie bêdê ich szkliwiæ poniewa¿ maj± byæ matowe.
Bêdê wdziêczna za odpowiedz.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Wto Gru 10, 2013 8:12 pm    Temat postu: zajrzyj tu : Odpowiedz z cytatem

zajrzyj tu (tam s± linki):

http://lenaart.blox.pl/tagi_b/13909/porcelanowe-lalki.html

Nie wykluczam potrzeby kontaktu za po¶rednictwem strony producenta.
http://www.imerys-ceramics.com
Na worku powinny byæ podane bli¿sze dane o produkcie (kod producenta, symbol, rodzaj produktu, numer serii itp.). To u³atwi dalsz± rozmowê ... Na stronie jest formularz kontaktowy (http://www.imerys-ceramics.com/Contact.asp). O ile siê zorientowa³em - Imerys Ceramics nie produkuje jedynie masy porcelanowej, ale te¿ inne produkty bia³o wypalaj±ce siê. My¶lê, ¿e nie uda siê ustaliæ w³asno¶ci danej masy bez kontaktu z producentem . . . i bez znajomo¶ci co to za masa (dane powinny byæ na worku). Dla przyk³adu:
Standard Porcelain (technical data sheet) PRODUCT SPECIFICATION
The following data is provided for information
only and is derived from quality control tests
over a number of years. It does not constitute
a specification.
Fired Properties:
Water absorption (mass %)
1180ºC 11,5
1280ºC 6,5
Brightness (%)
1180ºC 89,0
1280ºC 87,0
Contraction (%)
1180ºC 9,5
1280ºC 12,5

_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa


Ostatnio zmieniony przez kombinerek dnia Sro Gru 11, 2013 1:11 am, w całości zmieniany 9 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
ArivleDołączył: 10 Gru 2013
Posty: 7
Skąd: Gdañsk

PostWysłany: Wto Gru 10, 2013 8:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Autorkê tych lalek znam i ceniê, sama robiê lalki BJD tylko, ¿e z masy termoutwardzalnej a teraz chcia³am je wykonaæ z porcelany, tylko jak pisa³am mam problem, bo nie wiem w jakiej temperaturze j± wypali. A na tej stronie odpowiedzi na to nie ma :(
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Gru 11, 2013 2:09 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

kombinerek uzupe³ni³ swoj± odpowied¼.
osobi¶cie nie mam ¿adnego do¶wiadczenia z miêkk± porcelan±, ale pierwsze moje skojarzenie to temperatura 1240°C, lub nawet nieco ni¿ej, 1220°C?
przyda³oby siê zg³êbiæ nieco ten temat ... Think

-----------------------------------------------------
doczyta³am, ¿e firma 'Imerys' wypala swoje porcelanowe naczynia sto³owe w temp. 1250°C w atmosferze redukcyjnej.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Gru 11, 2013 8:23 am    Temat postu: skoro miêkka Odpowiedz z cytatem

Skoro miêkka - to jak sugeruje urs - temperatura wypa³u powinna byæ obni¿ona. By zachowaæ "miêkko¶æ", czyli porowato¶æ. Nie znam standardów IMERYS, wiêc sugerowa³bym siê nawet skrajnie ni¿szymi temperaturami (poni¿ej 1200). Skoro skurcz jest na poziomie 12,5% przy porowato¶ci ok. 6,5% - sugerowa³bym zmniejszyæ skurcz i podwy¿szyæ porowato¶æ. Byæ mo¿e ta akurat kompozycja bêdzie mieæ jeszcze wy¿sz± porowato¶æ ni¿ ta na poziomie 11,5. . . Ze wzglêdu na ciê¿ar w³a¶ciwy porcelany nale¿y pomno¿yæ wynik "nasi±kliwo¶æ" przez ok. 2 (a to ju¿ du¿o, i byæ mo¿e takie co¶ mo¿na nazwaæ miêkk± porcelan± ... ?). A byæ mo¿e to specjalna mieszanka/masa ?
nie wiem
A co stoi napisane na opakowaniu . . . ?

A byæ mo¿e ta miêkka ma dodatek w³ókna celulozowego i te nasze dywagacje trzeba od³o¿yæ na bok... ? Wiêc pytanie: Czy podczas wypa³u ta porcelana "dymi" ? Wtedy bêdziemy wiedzieli z jakim tworzywem mamy do czynienia . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
ArivleDołączył: 10 Gru 2013
Posty: 7
Skąd: Gdañsk

PostWysłany: Sro Gru 11, 2013 8:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W³a¶nie tu jest problem, bo tej porcelany dosta³am 1 kg w zwyk³ym strunowym woreczku, bez informacji. Pierwszy raz chcê wypaliæ. Wiem tylko to co napisa³am, ¿e jest to porcelana miêkka i firmy Imerys.
A 1100 C mo¿e byæ za ma³o? Bo tez mam problem z miejsce do wypa³u, w³asnego pieca nie posiadam, jedna fundacja zgodzi³a siê wypaliæ, ale oni mog± wypaliæ tylko do 1100 C.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Gru 11, 2013 8:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... jak najbardziej, mo¿e byæ; tylko to bêdzie taki porcelanowy biskwit 'na biskwit', porowaty, ale w miarê dobrze utwardzony.
normalnie, porcelanê 'na biskwit' (przed szkliwieniem, bez spiekania) wypala siê w 1000°C.
950°C to zbyt ma³o, bo porcelana jest wci±¿ s³aba i ³atwo o mechaniczne uszkodzenia. nie uzyskasz efektu spieczonej (nieporowatej, szklistej) porcelany, ale wzmocnisz j± wystarczaj±co. zawsze mo¿esz powtórzyæ próbê i wypaliæ j± wy¿ej (w wy¿szej temperaturze), je¶li bêdziesz mia³a tak± okazjê.


Ostatnio zmieniony przez urs dnia Czw Gru 12, 2013 10:22 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Czw Gru 12, 2013 1:36 am    Temat postu: skoro Odpowiedz z cytatem

Skoro tej porcelany jest a¿ kilogram . . . to tylko do¶wiadczeni lalkarze pomog±. Musi to byæ porcelana w³a¶nie lalkarska . . . LALKARZE WYST¡P !
Szczerze mówi±c kto¶ tê porcelanê wpierw komu¶ sprzeda³ przesypuj±c z wiêkszego worka . . . Jedno jest pewne - jest to miêkka porcelana: skoro jest miêkka - z za³o¿enia powinna byæ bardziej wytrzyma³a od twardej. Przynajmniej tak mówi poradnik ceramika. Proponujê 1200. Pewnie mo¿e byæ i 1100, ale wtedy nale¿a³oby j± przetrzymaæ do g³êbszego spieczenia . . . Sêk w tym, ¿e niedopalona porcelana miêkka nie posiada tej jedynej cechy charakterystycznej, dla jakiej zosta³a stworzona . . . w y t r z y m a ³ o ¶ c i ... m e c h a n i c z n e j . Z kolei Anglicy wspominali, ¿e porcelana miêkka jest palona na wysoki biskwit (w wysokiej temperaturze - 1200 stopni i wiêcej) a pó¼niej szkliwiona w znacznie ni¿szej temperaturze . . . (odwrotnie do porcelany twardej), je¿eli ju¿ mia³aby byæ szkliwiona. No i jeszcze, ¿e twarda nie nadaje siê tak dobrze na lalki (bo siê na niej ¶wiat³o gorzej rozprasza) . . .
(pozagl±da³em tu i tam . . .)
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Czw Gru 12, 2013 10:20 am    Temat postu: u "starych mistrzów" Odpowiedz z cytatem

U "starych mistrzów" jest napisane, ¿e 1100 stopni to wypa³ szkliwi±cy (ten drugi). A u Raabego, ¿e tych soft mo¿e byæ ró¿nych trochê. Miêdzy sob± siê ró¿ni± . . . A co na to standard Imerys ? My¶lê, ¿e czas zapomnieæ o tym co wy¿ej, ulepiæ sto¿ek, postawiæ na pó³ce i podgl±daæ co 10 stopni od tych 1100 w górê . . . Mo¿e staæ ten sto¿ek w towarzystwie innych . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
mon
ViP


Dołączył: 23 Gru 2006
Posty: 139
Skąd: warszawa

PostWysłany: Czw Gru 12, 2013 4:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bez jaj Very Happy
Kombinerku, podziwiam, jak Ty wszystko umiesz skomplikowaæ.
Cytat:
By zachowaæ "miêkko¶æ", czyli porowato¶æ. Nie znam standardów IMERYS, wiêc sugerowa³bym siê nawet skrajnie ni¿szymi temperaturami (poni¿ej 1200). Skoro skurcz jest na poziomie 12,5% przy porowato¶ci ok. 6,5% - sugerowa³bym zmniejszyæ skurcz i podwy¿szyæ porowato¶æ. Byæ mo¿e ta akurat kompozycja bêdzie mieæ jeszcze wy¿sz± porowato¶æ ni¿ ta na poziomie 11,5. . . Ze wzglêdu na ciê¿ar w³a¶ciwy porcelany nale¿y pomno¿yæ wynik "nasi±kliwo¶æ" przez ok. 2 (a to ju¿ du¿o, i byæ mo¿e takie co¶ mo¿na nazwaæ miêkk± porcelan± ... ?)


Nigdy nie s³ysza³am, ¿eby "miêkko¶æ" oznacza³a "porowato¶æ"?????

W zwi±zku z tym, ¿e Arivle nie znalaz³a torebki z mas± w Matrixie- mo¿emy za³o¿yæ, ¿e to jedna z dwóch sprowadzanych do PL/dostêpnych w PL mas lejnych porcelanowych Imerys. Obie wystêpuj± w formie granulatu z ju¿ dodanym up³ynniaczem. Obie spokojnie, bez stresu i ryzyka deformacji wypala siê od ok. 1220 C w górê (nie lubiê oznaczenia temperaturowego, bo to siê bêdzie ró¿niæ w zale¿no¶ci od pieca).
Jedna trafia do PL z Niemiec (m.in. Agani, nie znam symbolu) i wypala siê na ciep³y, lekko kamionkowy kolor, a druga sprowadzana jest z Francji (Keramos, PC975B) i wypala siê na ch³odno i szaro. Tylko tym siê ró¿ni±.

PS. Akrobacje z wypalaniem biskwitu wy¿ej, a szkliwa ni¿ej bior± siê ze sk³onno¶ci ró¿nych miêkkich mas porcelanowych do deformacji. Tej porcelany akurat nie dotyczy. Nie utrudniajmy sobie ¿ycia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
ArivleDołączył: 10 Gru 2013
Posty: 7
Skąd: Gdañsk

PostWysłany: Czw Gru 12, 2013 8:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dziêkujê za odpowiedzi i pomoc. Trochê mi siê rozja¶ni³o, bo póki co nie mia³am pojêcia o porcelanie.
A mam jeszcze jedno pytanie, czy mo¿e znacie jak±¶ pracownie ceramiczn± z Trójmiasta lub okolic, gdzie mog³abym wypaliæ lalki?
Bo fundacja, która zgodzi³a siê wypaliæ mo¿e daæ max w 1100 C a zale¿y mi ¿eby lalki by³y bardzo wytrzyma³e, nie popêka³y po z³o¿eniu czê¶ci i naci±gniêciu gumki.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Czw Gru 12, 2013 10:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

najlepiej za³o¿yæ osobny temat, w stylu: "szukam pracowni ceramicznej w okolicy Gdañska; potrzebujê wypaliæ nieszkliwion± porcelanê 'na ostro' w ok.1240°C" ... lub temu podobne. zajrzeæ do linków Darka Osiñskiego: tutaj -> http://ceramikinfo.blog.onet.pl/
http://ceramikinfo.blog.onet.pl/2004/05/11/11-pomorskie/

info z Keramos: masa porcelanowa PC975B - temperatura wypa³u 1200°-1240°C
http://www.keramos.pl/oferta.html?page=shop.product_details&product_id=48&flypage=flypage.tpl&pop=0
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pią Gru 13, 2013 12:55 am    Temat postu: No có¿ Odpowiedz z cytatem

No có¿

Ró¿ne szko³y koñczyli¶my mon i mamy odmienne podej¶cie do pojmowania materii. Byæ mo¿e moje podej¶cie nie jest tak intuicyjne i doskona³e, ale chcia³bym zaznaczyæ, ¿e istot± w³a¶nie porcelany miêkkiej jest jej porowato¶æ i zasadnicza odmienno¶æ w sk³adzie (co do sk³adu - jest sporo wyja¶nieñ w jêzyku polskim, co do porowato¶ci - nie bardzo). Pomiñmy wiêc sk³ad masy porcelanowej. Skupmy siê na porowato¶ci. Nie wiem jak dalece porowata mog³aby ona byæ (ta lalkarska) , ale z pewno¶ci± jest to jej atrybut. Dorzucam tu parê linków dla rozja¶nienia kwestii (rozumiem, ¿e nie muszê t³umaczyæ) :

http://www.conservationregister.com/PIcon-ceramic-glass.asp

Low-fired pottery and soft-paste porcelain tend to be more fragile and porous whereas high-fired stoneware and hard-paste porcelain are generally more durable and non-porous. All are made of various types of clay with or without additives; some may be painted, glazed and enamelled or gilded. Ceramic objects include utilitarian and decorative vessels, and sculpture and dolls.

http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/caring-for-your-ceramics/

Porcelain
Porcelain describes ceramics with a white body fired at a high temperature.

Hard-paste
Hard-paste porcelain, also known as true porcelain, is fired at temperatures up to 1450ºC. It has a vitrified (glassy) appearance and is hard, strong and non-porous. It can be used to make very delicate objects which may be thin walled and translucent. The glaze on hard-paste porcelain is fused to the body by the high firing temperature. Exposed or broken edges can be very smooth and almost glassy in texture. Hard-paste porcelain is made from china stone and/or china clay (kaolin).

Soft-paste
Soft-paste porcelains were made in Europe in imitation of East Asian porcelains. Soft-paste porcelain has a softer body than hard-paste porcelain and is slightly porous. The glaze is fired at a lower temperature than the body and sits on it as a distinct layer. Often on soft-paste porcelain the colours appear to sink into the glaze.

Bone China
Bone china is a porcellanous body developed in the eighteenth century in Staffordshire and is still produced today. It contains a high proportion of bone ash in combination with china clay and china stone.

http://www.ehow.com/how_8737123_identify-softpaste-porcelain.html
How to Identify Soft-Paste Porcelain
Soft-paste porcelain is popular for figurines of people.
Soft-paste porcelain got its start in the 1500s when Europeans tried replicating the hard-paste porcelain produced in China. It uses several different ingredients and methods. Not as sought-after as hard-paste porcelain, it's popular among people who prefer a cream color or a softer feel to their porcelain pieces. You should have no problems identifying soft-paste porcelain with a few simple tests.
Instructions
o 1
Look at the color of the porcelain. Soft-paste porcelain has a cream color. Hard-paste porcelain is white.
o 2
Drag a handheld file gently across the porcelain. If cuts appear, it's soft-paste. Hard-paste porcelain cannot be cut with a file.
o 3
Feel the porcelain with your fingertips. Soft-paste porcelain has a slightly coarse texture. Hard-paste porcelain is smooth.
o 4
Hold the porcelain to a bright light. Because soft-paste porcelain is porous, you should see very faint air pockets.
o 5
Inspect the piece with a magnifying glass and look for scratches. Soft-paste porcelain can be scratched; hard-paste cannot.
o 6
Wash the porcelain gently with soap and water. With a porous surface, soft-paste porcelain isn't easily cleaned.

_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Pią Gru 13, 2013 1:21 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

...ale czemu to wszystko jest po angielsku? my¶la³am, ¿e to jest polskojêzyczne forum...
osoba, która nie zna angielskiego nie jest w stanie skorzystaæ z zawartych tu informacji. nie lepiej przes³aæ to za pomoc± pw (prywatna wiadomo¶æ)?

merytorycznie:
strony http://www.ehow.com/how_8737123_identify-softpaste-porcelain.html to s± strony dla laików. ziarnisto¶æ tekstury nie mo¿na przecie¿ uto¿samiaæ z porowato¶ci± masy, a ju¿ b±belki powietrza, które s± widoczne w masie wprawiaj± mnie w os³upienie... Dontknow
'slightly porous' znaczy lekko porowate, ale jaki to jest procent ca³ej spieczonej masy? jest rzecz± oczywist±, ¿e wy¿ej palona porcelana twarda (1450°C) bêdzie mniej porowata, ni¿ ta miêkka palona w 1250°C. cia³o doskonale czarne te¿ nie istnieje ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
mon
ViP


Dołączył: 23 Gru 2006
Posty: 139
Skąd: warszawa

PostWysłany: Pią Gru 13, 2013 6:47 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:
(rozumiem, ¿e nie muszê t³umaczyæ)

My¶lê, ¿e Ula ma racjê. Przet³umacz jednak. Ctrl C- Ctrl V nie zawsze za³atwiaj± sprawê.

My¶lê, ¿e zdanie:
Cytat:
Low-fired pottery and soft-paste porcelain tend to be more fragile and porous whereas high-fired stoneware and hard-paste porcelain are generally more durable and non-porous.
wcale nie mówi, ¿e:
Cytat:
istot± w³a¶nie porcelany miêkkiej jest jej porowato¶æ

(chyba, ¿e oprócz ró¿nego podej¶cia do pojmowania materii- mamy te¿ odmienne podej¶cie do pojmowania s³ów)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pią Gru 13, 2013 11:56 am    Temat postu: chcia³bym tylko . . . Odpowiedz z cytatem

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e osi± naszych dociekañ jest porcelana lalkarska bli¿ej nieznanego pochodzenia (albo z grubsza znanego <--- dopisa³em pó¼niej) . Nie interesowa³em siê takim tworzywem nigdy wcze¶niej. Moja wiedza jest tak samo przypadkowa jak wiêkszo¶ci z nas. Od 1958 roku du¿o siê zmieni³o w in¿ynierii materia³owej. Wiem jedynie, ze wyroby lalkarskie robi± siê coraz bardziej ró¿norodne, a porcelana do ich produkcji - coraz bardziej wysublimowana (i l¿ejsza). Pojawi³ siê taki termin jak porcelana lalkarska, którego wcze¶niej nie by³o. Taka porcelana jest l¿ejsza za spraw± dodatków. Trudno jest zgadn±æ po zamkniêciu strunowym woreczka co jest w ¶rodku. Poniewa¿ jest to produkt wspó³czesny - nie wykluczam jakiej¶ nowinki technicznej (i w tym kierunku sz³o moje my¶lenie) . . . Niezbyt szczê¶liwie siê wyrazi³em stawiaj±c znak równo¶ci pomiêdzy lalkarsk±, która bez w±tpienia jest porcelan± miêkk±, a porcelan± miêkk± jako tak± . . .

Jak widaæ prawd± jest, ¿e oprócz ró¿nego podej¶cia do pojmowania materii - mamy te¿ odmienne podej¶cie do pojmowania s³ów, dajemy siê ³atwo zwie¶æ i wymanewrowaæ. Co nie oznacza, ¿e tylko jedno z nas ma racjê. A im bardziej bêdziemy siê spieraæ - tym bardziej absurdalne bêdziemy przyjmowaæ stanowiska.

Nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e ka¿dy lalkarz bêdzie ¿ywiej zainteresowany takim tworzywem do budowy swoich prac, które bêdzie posiada³o fantastyczne w³asno¶ci wytrzyma³o¶ciowe, i równocze¶nie bêdzie pozwala³o na konstruowanie lekkich i cienkich przedmiotów. Z pewno¶ci± ka¿de dzie³o bêdzie nosi³o z dum± arystokratyczny tytu³, jakie nadaje lalce jej porcelanowe pochodzenie.

Nie ma wiêkszej pora¿ki dla lalkarza jak ciê¿kie, opadaj±ce i wyginaj±ce stela¿ detale konstrukcyjne, które przezwyciê¿aj± wewnêtrzne mechanizmy lalki, czy rozci±gaj± spinaj±ce gumki, przegrywaj±c z grawitacj±. Lekarstwem jest tu w³a¶nie cienko¶cienna porcelana porowata. Zakwalifikowana jako porcelana miêkka.
Nie bêdê tu przywo³ywaæ cytatów, ¿eby znowu nie prowokowaæ zbêdnych retorycznych ewolucji.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group