Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Ryszard Vichtowski
Foto: Ryszard Vichtowski
Opis obrazka:
Wysłał: am
Wysłany: Nie Wrz 24, 2006 11:08 pm
Oglądań: 214
Komentarze: 15
Wysłał: urs @ Wto Wrz 26, 2006 9:34 pm
zastanawiam siê, czy to umys³, czy dusza?...


 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Czw Wrz 28, 2006 2:28 pm
To umys³, dusza, i cia³o.


» Ostatnio zmieniony przez urs dnia Czw Wrz 28, 2006 10:25 pm, w całości zmieniany 1 raz


 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Czw Wrz 28, 2006 2:28 pm
Przepraszam, nie dusz tylko dusza


 
Wysłał: urs @ Czw Wrz 28, 2006 10:28 pm
...ju¿ poprawi³am, lepiej siê czyta...
tak podejrzewa³am, ¿e jedno i drugie. ale o ciele nie pomy¶la³am, bo to jak instrument. przemy¶lê...
nie chodzi tu chyba o docelowo¶æ? 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Pon Paź 16, 2006 6:16 pm
Chodzi o jedno¶æ... tego o czym siê marzy, tego co siê my¶li, tego co siê mówi i tego co siê robi. Instrument? - ¿eby zagraæ poruszaj±c± mlodiê, trzeba staæ siê jednym z fletem. ¯eby trafiæ w cel, trzeba staæ siê zjednoczyæ z celem i z ³ukiem. ¯eby wyruszyæ w podró¿, trzeba zrobiæ pierwszy krok, nie w umy¶le, tylko na ziemi.


 
Wysłał: urs @ Sro Paź 18, 2006 11:37 pm
je¶li chodzi o jedno¶æ to zgadzam siê w stu procentach, choæ niekoniecznie przychodzi to samo, czêsto trzeba siê tego uczyæ. i tu nasuwa mi siê kolejne pytanie... umys³ siê trenuje, cia³o równie¿, ale czy mo¿na poddaæ treningowi duszê? poza siniakami nic nie widzê...
p.s.
najpiêkniejsze podró¿e to te w marzeniach, najpiêkniejsze marzenia to te niezrealizowane... 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Czw Paź 19, 2006 2:56 pm
Tak na prawdê to ja nic nie wiem. Swoje my¶li traktujê jako twórczo¶æ, a nie jako prawdê.


 
Wysłał: urs @ Czw Paź 19, 2006 10:20 pm
twórczo¶æ bardzo ciekawa, intryguj±ca i mo¿e st±d tyle niepotrzebnych pytañ ...


 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Pon Paź 23, 2006 3:19 pm
Pytania s± potrzebne, s³uszne i zbawienne. A dialog z Tob± bardzo inspiruj±cy. Problem w tym, ¿e jak pytasz mnie o trening duszy, to trochê jest dla mnie za szybko, bo wkraczamy na teren mglisty pojêciowo. Pozwól zatem, ¿e teraz ja zapytam Ciebie, co to jest dusza?


 
Wysłał: urs @ Wto Paź 24, 2006 10:01 pm
pytanie niby proste, ale jednak bardzo trudne. ja te¿ tak naprawdê nic nie wiem, ale próbuj±c zdefiniowaæ pojêcie duszy my¶la³abym o czym¶ co czyni nasz± wyj±tkowo¶æ, nasz± szczególno¶æ. niefizyczna, nienamacalna, abstrakcyjna zdolno¶æ odczuwania siebie i tego co na zewn±trz.
lubiê czasami upraszczaæ i ¶wiat swój opar³am na energetycznej wymianie, chêtnie wiêc napisa³abym, ¿e dusza jest energi± (pewnym rodzajem energii), choæ prawdopodobnie siê mylê... 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Sro Paź 25, 2006 3:12 pm
Bardzo podoba mi siê twoja skromno¶æ, chocia¿ mam przeczucie, ¿e to do pewnego stopnia, te¿ tylko kreacja. Poza tym podoba mi siê s³owo "abstrakcyjna", to jedno z moich ulubionych.


 
Wysłał: urs @ Czw Paź 26, 2006 12:23 am
czekam na rewan¿, w przestrzeni mglistych pojêæ...


 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Pon Paź 30, 2006 2:51 pm
A mo¿e dusza to tylko taki d¼wiêk. Takie "du-sza".


 
Wysłał: urs @ Wto Paź 31, 2006 1:45 am
mo¿e... dziêkujê za rozmowê. by³o fajnie.


 
Wysłał: Ryszard Vichtovski @ Czw Lis 02, 2006 5:04 pm
By³o fajnie, a bêdzie jeszcze fajniej i te¿ dziêkujê.


 
Porządek:  
Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Powered by Photo Album Addon 2.0.53 © 2002-2003 Smartor


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group